راهنماي تعميرات کاميون هاي ایویکو سري یوروکارگو

راهنماي تعميرات کاميون هاي ایویکو سري یوروکارگو

IVECO EUROCARGO TECTOR 12 To 26t Repaire Manual

شامل مدل های:

ML110EL17,ML110EL17/P,ML110EL17R,ML110EL17R/P,ML110EL21,ML110EL21/P,ML110EL21R,ML110EL21R/P,ML120EL17,ML120EL17/P,ML120EL17/R,ML120EL17R/P,ML120EL21,ML120EL21/P,ML120EL21R,ML120EL21R/P,ML120E18,ML120E18/P

ML120E18/FP,ML120E18R,ML120E18R/P,ML120E18R/FP,ML120E18K,ML120E18KR,ML120E18D,ML120E18D/P,ML120E18DR,ML120E18DR/P,ML120E18DK,ML120E18DKR,ML120E21,ML120E21/P,ML120E21/FP,ML120E21R,ML120E21R/P,ML120E21R/FP

ML120E21K,ML120E21KR,ML120E24,ML120E24/P,ML120E24FP,ML120E24R,ML120E24R/P,ML120E24R/FP,ML120E24K,ML120E24KR,ML120E24D,ML120E24D/P,ML120E24DR,ML120E24DR/P,ML120E24DK,ML120E24DKR,ML120E28,ML120E28/P

ML120E28/FP,ML120E28R,ML120E28R/P,ML120E28R/FP,ML120E28K,ML120E28KR,ML130E18,ML130E18/P,ML130E18/FP,ML130E18R,ML130E18R/P,ML130E18R/FP,ML130E18K,ML130E18KR

ML130E18RS*,ML130E18D,ML130E18D/P,ML130E18DR,ML130E18DR/P

ML130E18DK,ML130E18DKR,ML130E21,ML130E21/P,ML130E21/FP,ML130E21R,ML130E21R/P,ML130E21R/FP,ML130E21K,ML130E21KR,ML130E24,ML130E24/P,ML130E24/FP,ML130E24R,ML130E24R/P,ML130E24R/FP,ML130E24K,ML130E24KR

ML130E24D,ML130E24D/P,ML130E24DR,ML130E24DR/P,ML130E24DK,ML130E24DKR,ML130E28,ML130E28/P,ML130E28/FP,ML130E28R,ML130E28R/P,ML130E28R/FP,ML130E28K,ML130E28KR,ML150E21,ML150E21/P,ML150E21/FP,ML150E21R,ML150E21R/P

ML150E21R/FP,ML150E21K,ML150E21KR

ML150E21RS*,ML150E24,ML150E24/P,ML150E24/FP,ML150E24R,ML150E24R/P,ML150E24R/FP,ML150E24K,ML150E24KR,ML150E28,ML150E28/P,ML150E28/FP,ML150E28R,ML150E28R/P,ML150E28R/FP,ML150E28K

ML150E28KR,ML180E21,ML180E21/P,ML180E21/R,ML180E21R/P,ML180E21K,ML180E21KR,ML180E24,ML180E24/P,ML180E24R,ML180E24R/P,ML180E24K,ML180E24KR,ML180E28,ML180E28/P,ML180E28R,ML180E28R/P,ML180E28K,ML180E28KR,ML260E28KE (6×4)


فهرست:

General Specifications

Engine

Cluch

Gearbox

Propeller shafts

Rear axles

Axles

Suspensions

Wheels and tyres

Steering system

Pneumatic system-brakes

Body and chassis

Scheduled maintenance

Electric

مشخصات فایل:

زبان: انگلیسی

فرمت: PDF

تعداد صفحات: 1082

حجم فایل: 254 مگابایت

ابزار مورد نیاز: برنامه اکروبات ریدر

قابل استفاده در تمامی نسخه های ویندوز و آندرویید و iOS

  • بعد از پرداخت وجه ، بلافاصله لینک دانلود محصول نشان داده می شود.