راهنماي تعميرات کاميون هاي ایویکو سري یوروکارگو 12 تا 26 تن

راهنماي تعميرات کاميون هاي ایویکو سري یوروکارگو 12 تا 26 تن

IVECO EUROCARGO TECTOR 12 To 26t Repaire Manual

شامل مدل های:

ML110EL17,ML110EL17/P,ML110EL17R,ML110EL17R/P,ML110EL21,ML110EL21/P,ML110EL21R,ML110EL21R/P,ML120EL17,ML120EL17/P,ML120EL17/R,ML120EL17R/P,ML120EL21,ML120EL21/P,ML120EL21R,ML120EL21R/P,ML120E18,ML120E18/P

ML120E18/FP,ML120E18R,ML120E18R/P,ML120E18R/FP,ML120E18K,ML120E18KR,ML120E18D,ML120E18D/P,ML120E18DR,ML120E18DR/P,ML120E18DK,ML120E18DKR,ML120E21,ML120E21/P,ML120E21/FP,ML120E21R,ML120E21R/P,ML120E21R/FP

ML120E21K,ML120E21KR,ML120E24,ML120E24/P,ML120E24FP,ML120E24R,ML120E24R/P,ML120E24R/FP,ML120E24K,ML120E24KR,ML120E24D,ML120E24D/P,ML120E24DR,ML120E24DR/P,ML120E24DK,ML120E24DKR,ML120E28,ML120E28/P

ML120E28/FP,ML120E28R,ML120E28R/P,ML120E28R/FP,ML120E28K,ML120E28KR,ML130E18,ML130E18/P,ML130E18/FP,ML130E18R,ML130E18R/P,ML130E18R/FP,ML130E18K,ML130E18KR

ML130E18RS*,ML130E18D,ML130E18D/P,ML130E18DR,ML130E18DR/P

ML130E18DK,ML130E18DKR,ML130E21,ML130E21/P,ML130E21/FP,ML130E21R,ML130E21R/P,ML130E21R/FP,ML130E21K,ML130E21KR,ML130E24,ML130E24/P,ML130E24/FP,ML130E24R,ML130E24R/P,ML130E24R/FP,ML130E24K,ML130E24KR

ML130E24D,ML130E24D/P,ML130E24DR,ML130E24DR/P,ML130E24DK,ML130E24DKR,ML130E28,ML130E28/P,ML130E28/FP,ML130E28R,ML130E28R/P,ML130E28R/FP,ML130E28K,ML130E28KR,ML150E21,ML150E21/P,ML150E21/FP,ML150E21R,ML150E21R/P

ML150E21R/FP,ML150E21K,ML150E21KR

ML150E21RS*,ML150E24,ML150E24/P,ML150E24/FP,ML150E24R,ML150E24R/P,ML150E24R/FP,ML150E24K,ML150E24KR,ML150E28,ML150E28/P,ML150E28/FP,ML150E28R,ML150E28R/P,ML150E28R/FP,ML150E28K

ML150E28KR,ML180E21,ML180E21/P,ML180E21/R,ML180E21R/P,ML180E21K,ML180E21KR,ML180E24,ML180E24/P,ML180E24R,ML180E24R/P,ML180E24K,ML180E24KR,ML180E28,ML180E28/P,ML180E28R,ML180E28R/P,ML180E28K,ML180E28KR,ML260E28KE (6×4)


فهرست:

General Specifications

Engine

Cluch

Gearbox

Propeller shafts

Rear axles

Axles

Suspensions

Wheels and tyres

Steering system

Pneumatic system-brakes

Body and chassis

Scheduled maintenance

Electric

مشخصات فایل:

زبان: انگلیسی

فرمت: PDF

تعداد صفحات: 1082

حجم فایل: 254 مگابایت

ابزار مورد نیاز: برنامه اکروبات ریدر

قابل استفاده در تمامی نسخه های ویندوز و آندرویید و iOS

  • بعد از پرداخت وجه ، بلافاصله لینک دانلود محصول نشان داده می شود.